Voormalige Synagoge

Westerwal 6
7241 BC Lochem
www.synagogelochem.nl

Openingstijden: Alleen geopend tijdens concerten en de zomertentoonstelling. Hou de website van de synagoge in de gaten voor het actuele programma.

Voormalige Synagoge

De Synagoge van Lochem is gebouwd in 1865 en op 20 oktober van dat jaar plechtig ingewijd. Het nieuwe gebouw diende ter vervanging van een achttiende-eeuws gebouw dat gestaan moet hebben tussen de huizen no. 3 en 4 aan de Westerwal. Nadien is de synagoge een aantal keer gerestaureerd en verbouwd. Bij een van de verbouwingen is het huidige plafond aangebracht. Het is van dun plaatijzer, de ornamenten zijn er in reliëf ‘ingestampt. Door zijn afmeting, vormgeving, en kleurgebruik is het Lochemse plafond uniek. Het is bovendien, voor zover bekend, het enige bewaard gebleven plaatijzeren plafond in Nederland.
In het gebouw bevindt zich in een gesloten vitrine het boek waarin de namen van alle omgekomen Joodse medeburgers zijn gekalligrafeerd. Van de bloeiende Joodse gemeenschap in Lochem overleefden slechts 18 leden de oorlog. De namen in het boek worden elk jaar op 4 mei, als afsluiting van de jaarlijkse dodenherdenking, voorgelezen.