Plan Lochem 3.0

Het Plan Lochem 3.0 is in 2013 samengesteld vanuit de breed gevoelde urgentie om Lochem weer als sterk merk op de kaart te zetten. Recreatie & Toerisme, MKB, industrie en gemeente bundelde de krachten tijdens een bijeenkomst bij Hotel Bonaparte. Het doel is te werken aan een maatschappelijke samenwerking met als doel een bruisende en vitale samenleving in de gemeente Lochem. Het plan kent vijf pijlers: samenwerken, merkontwikkeling, ontwikkelen van cultuur, recreatie & toerisme en ondernemerschap. Uniek voor het plan is het verbinden van de verschillende sectoren van de lokale economie en de keuze voor lokaal profileren.

Lochem ontwikkelen als merk

Het Plan Lochem 3.0 wil Lochem opnieuw als sterk merk op de kaart zetten. De historie van Lochem als het gaat om recreatie & toerisme gaat terug tot eind negentiende eeuw. De roem van Camping Ruighenrode, Openluchtzwembad Stijgoord en de muziekfestivals is bij velen bekend. De op één na oudste VVV van Nederland is die van Lochem. Door te investeren in online kanalen, moderne informatiepunten, een inspiratiecentrum en een Lochem ambassadeursprogramma is  VVV Lochem eigentijds gebleven.

Kenmerkend voor de bewoners van de streek is de wil om eigen keuzes te maken. Door de eeuwen heen is het een streek van menselijke creativiteit, vrijheid van denken en vindingrijk ondernemerschap. De landschappelijke omgeving met de grote dichtheid aan landgoederen en kastelen en de gedrevenheid van agrarische en ambachtelijke bedrijvigheid vormde een rijke voedingsbodem voor ideeën, vernieuwing en een rijke cultuur. De rustieke sfeer van de Achterhoek gaat in de gemeente Lochem samen met een bruisend verenigingsleven, toonaangevende landbouw en een op wereldschaal opererend bedrijfsleven. Lochem verbindt prachtig gaat over mensen. Eigenzinnig Lochem wil dat onderscheidend vermogen uitlichten en herkenbaar maken.

Lochem ontwikkelen als merk gaat om de beleving van inwoners en recreanten. Ondernemers, inwoners en gemeente zorgen met elkaar voor een onvergetelijke ervaring. Merkontwikkeling gaat dan ook vooral om het ontwikkelen en specifieker maken van producten met een Lochemse signatuur.

Marketing & Promotie

Het Plan Lochem 3.0 voorziet in eigen voor Lochem ontwikkelde communicatiekanalen:

  • Website eigenzinniglochem.nl
  • Social Media
  • Buitenreclame via de 19 gemeentelijke bushaltes
  • Ondersteuning van activiteiten en evenementen
  • Wow Lochem ambassadeursprogramma
  • Landelijke en internationale promotie door Achterhoek Toerisme

Projecten

Ontwikkelen en specifieker maken van de beleving van Lochem is vooral aan de inwoners en ondernemers in de dorpen en de stad. Lochem 3.0 haakt hier naar behoefte en affiniteit op in. Lochem sterker maken, dat is waar het om gaat.