Bestuur:

Jaap Matthijssen (voorzitter) voorzitter@lovlochem.nl
Bart van Alten (penningmeester) penningmeester@lovlochem.nl
Martijn Lans (algemeen bestuurslid)

Support:
support@lovlochem.nl

Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV)

Wat doet de LOV?

De LOV is erg actief in Landstad Lochem. Naast het organiseren en begeleiden van evenementen is de LOV ook maatschappelijk erg betrokken bij de binnenstad. Wij adviseren en helpen ondernemers op veel gebieden, zodat men alle uitdagingen van de huidige tijd aankan. Er wordt actief geholpen op gebied van e-commerce, social media, preventie en veiligheid. De LOV werkt samen met tal van maatschappelijke organisaties en ondersteunt met raad en daad burgerinitiatieven die betrekking hebben op onze stad.

De belangen van de stad worden ook behartigd waar het gaat om bestemmingsplannen, leegstand, nieuwbouw, aankleding en onderhoud binnenstad. Deze activiteiten zijn essentieel om de grip op de binnenstad te behouden voor onze leden. De LOV is van mening dat zij betrokken moet zijn bij alle zaken die de ondernemers aangaan. Daarom is regelmatig contact met de Gemeente Lochem onmisbaar. Er moet meer gekeken worden naar het ondernemersklimaat, de lokale economie, duurzaam lokaal inkopen, het niveau van voorzieningen en de leefbaarheid.

Ambitie van de LOV

De huidige tijd heeft veel uitdagingen voor een stadscentrum. Dit vraagt om een verdere professionalisering van alle activiteiten. Een Centrummanagement moet alles richting de toekomst zien te bundelen. Aan een realisatie van dit management wordt continu hard gewerkt. We zullen nog meer gaan samenwerken met andere ondernemersverenigingen binnen de Gemeente Lochem. Aanwezige kennis, ervaring en contacten kunnen we zo beter bundelen. Landstad Lochem wil graag tijd en energie stoppen in haar toekomst en de LOV heeft de ambitie daar het voortouw in te nemen.

Leden van de LOV

De vereniging bestaat momenteel uit ongeveer 90 leden. Dit zijn niet alleen winkeliers, maar ook horeca gelegenheden, makelaars, banken, industrieën, zzp-ers, dienstverlenende instanties en particulieren. Allen hebben één ding gemeen: ze snappen dat een stad of dorp zonder levendig centrum geen hart en geen toekomst heeft. Als je lid van de LOV bent, dan heb je een podium voor contacten en voor het delen van je mening. De ledenvergaderingen zorgen ervoor dat men elkaar goed leert kennen en dat er nieuwe initiatieven geboren worden. Ondernemen gaat tegenwoordig verder dan alleen je eigen bedrijf. Het is een samensmelting van ideeën, initiatieven, draagvlak, behoeftes, betrokkenheid, dadendrang en teamvorming. Als LOV lid ben je onderdeel van dit team.

Lid worden?

Geweldig dat je je bij ons wilt aansluiten en het belang van een op de toekomst gerichte binnenstad onderschrijft (inschrijfformulier). Het lidmaatschap bedraagt € 150,- per jaar excl. BTW. We zijn bezig met het realiseren van een Reclame Belasting in het centrum van Lochem. Deze belasting vloeit 1 op 1 terug naar een Ondernemersfonds, waaruit bijna alle activiteiten voor de binnenstad gefinancierd kunnen worden. Het grote voordeel van dit fonds is dat elke onderneming, in en tegen de binnenstad aan meebetaalt.
Heeft u verder nog vragen over het lidmaatschap, dan kunt u altijd mailen naar support@lovlochem.nl.

LOV evenementen agenda

Er is weer genoeg te beleven in Lochem dit jaar. Dit is de actuele agenda