Stadshuus

Markt 3
7241 AA Lochem
www.hglochem.nl

Entree: Leden HG Lochem = Gratis
€ 5,00 voor niet leden

20/02/2019

Lezing door Arend Heideman

Op woensdag 20 februari 2019 houdt Arend Heideman een presentatie over de Achterhoekse dichter en dominee:Willem Sluiter, die leefde van 1627-1673.

De bekendste regels van Willem Sluiter zijn: “ Waer iemant duisent vreugden soek, mijn vreugt is in dees ‘ achter-hoek “.  

Hij publiceerde deze regels 350 jaar geleden. In 2018 kregen het project Willem Sluiter en die 350 jaar veel aandacht in de Achterhoek. Sluiter is in Neede geboren en was bijna 20 jaar dominee in Eibergen. De presentatie wordt ondersteund door beeldmateriaal waaruit de invloed van de rockgroep Normaal op de streeknaam blijkt. Interessant is uiteraard, dat een oude Sluiterbundel grote interesse voor poëzie wekte bij de Achterhoekse schrijver Hendrik Willem Heuvel.

De vraag is wel : over welke “ achter- hoek “ Willem Sluiter spreekt. Arend J. Heideman ( Gelselaar, 1948 )was coördinator van de werkgroep “Willem Sluiter en 350 jaar Achterhoek. Arend Heideman was dagbladjournalist en publiceerde historische en cultuurhistorische boeken, waaronder het boek “Van achter-hoek tot Achterhoek “.