Fairtrade gemeente Lochem

Lochem is een van de ruim vijftig gemeenten in Nederland, en de eerste gemeente in de Achterhoek, die zich deze titel mag aanmeten. Het betekent dat binnen de gemeentegrenzen een groot aantal bedrijven, winkels, horeca en maatschappelijke organisaties te kennen hebben gegeven dat zij het principe van eerlijke handel onderschrijven en ook actief zullen ondersteunen.

n.v.t.